AGENDA

AGENDA

Lloguer de sales

AVIS LEGAL I POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

A Connex Staff S.L. reconeixem la importància de protegir la informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de dades aplicables. Prana Hub®  és un projecte de Connex Staff S.L. amb el NIF B55546634 i seu social a C/Llaberia, 11 – 43205 de Reus (Tarragona). El projecte Prana Hub® està gestionat, mitjançant un acord de col·laboració, per Isabel Raduà Mestre amb NIF 39857778C i seu social a C/Llaberia, 11 – 43205 de Reus (Tarragona).

Política de privacitat

Tant Connex Staff S.L.com Isabel Raduà Mestre, apliquen les mesures de seguretat de les dades de caràcter personal d’acord amb el marc legal vigent, en compliment de l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)(UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (LOPD i GDD), En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis del web, seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD de què és responsable Isabel Raduà Mestre, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a el tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit al C / Llaberia, 11 – 43205 REUS (Tarragona).

Tractament de dades

Dades del responsable del tractament: Identitat: Isabel Raduà Mestre – NIF: 39857778C Adreça postal: C / LLABERIA, 11 – 43205 REUS – TARRAGONA Telèfon: 610707375 – Correu electrònic: isabelradua@gmail.com

En el projecte Prana Hub® gestionat per Isabel Raduà Mestre tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l’acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. L’usuari té dret a obtenir informació sobre si en Isabel Raduà Mestre estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Isabel Raduà mestre, C / LLABERIA , 11 – 43205 REUS – TARRAGONA o a l’adreça de correu electrònic info@pranahub.cat, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Concepte d’usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les polítiques de privacitat en la versió publicada per Connex Staff S.L. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

Finalitat del web

El Web Pranahub.cat (http://pranahub.cat/ca/inici/) té una finalitat exclusivament de publicació i comunicació unidireccional d’informació relacionada amb les activitats que es desenvolupen sota la marca registrada de Prana Hub®. En cas que l’usuari del web necessiti més informació, pot redactar una sol·licitud d’informació a través d’un formulari web que s’enviarà per correu electrònic a la direcció info@pranahub.cat. L’enviament d’aquest formulari comporta l’autorització de l’usuari perquè es procedeixi al tractament de les dades personals facilitades i a l’elaboració i enviament de la informació sol·licitada pel canal de relació que hagi sol·licitat l’usuari. Els informem de que les dades de caràcter personal facilitades a través del web, així com les que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament amb la finalitat de gestionar la seva petició d’atenció amb relació als nostres productes i serveis. Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per a prestar adequadament els serveis sol·licitats.

Informació sobre la utilització de cookies

El propòsit d’aquesta web no requereix ​​l’ús de cookies. En aquest web no s’utilitza ni es gestiona cap tipus de cookies o altres components tecnològics de màrqueting relacional digital. S’informa de la possibilitat que la plataforma tecnològica on s’allotja el web o els operadors d’internet dels usuaris utilitzin cookies per a fins aliens a l’àmbit competencial d’aquest web.

Renuncia i limitació de la responsabilitat

Connex Staff S.L. i Isabel Raduà Mestre, SL informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certes i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualizaciones o errors. Taulers SOTOCA, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

Informació sobre enllaços o links

Connex Staff S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant enllaços “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Connex Staff S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a la web de Pranahub.cat ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar-se a la web de Pranahub.cat com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de Pranahub.cat.

Enllaços des d’altres webs externes

Es prohibeix expressament establir el vincle http://pranahub.cat/ca/inici/ des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i als l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que Connex Staff S.L. o Isabel Raduà Mestre intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

Indicacions sobre aspectes tècnics

Connex Staff S.L. i Isabel Raduà Mestre declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, no es fan  responsables per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que els pugui ser causat als usuaris per causes alienes al projecte Prana Hub®. Connex Staff S.L. i Isabel Raduà Mestre no declaren ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que els responsables tècnics realitzen els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts del web pranahub.cat així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Connex Staff S.L. i Isabel Raduà Mestre. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Connex Staff S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Queda prohibit tot acte per virtut de qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Connex Staff S.L. i Isabel Raduà Mestre. Connex Staff S.L. i Isabel Radua Mestre, no assumiran responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la web de Pranahub.cat.